Liên hệ

Liên hệ

RESERVATION

Hotline: 𝟎𝟐𝟐𝟐 𝟑𝟔𝟑𝟑 𝟓𝟓𝟓 - 𝟎𝟖𝟐𝟔 𝟑𝟗𝟖 𝟑𝟗𝟖

hello@sennaretreat.com

SPA & WELLNESS

Lịch hẹn cuối cùng tại Spa được khuyến khích đặt trước 06:30 PM & Wellness trước 03:00 PM

LOCATION

122 Trần Lựu, phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh.

1
0222 3633 555