Liệu pháp nghệ thuật

Trị liệu Nghệ Thuật là một loại hình trị liệu xem nghệ thuật như cách để giao tiếp, thể hiện, khám phá suy nghĩ và cảm xúc của Quý khách hàng. Khi có thể thể hiện được cảm xúc và suy nghĩ, Quý khách sẽ dễ dàng đối mặt và giải quyết nỗi buồn cũng như vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
 

1
0222 3633 555