Đền thờ Tướng Quân Trần Lựu

Menu

Trần Lựu là một nhân vật có thật - một vị tướng tài ba có đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đầu thế kỷ XV. Ông còn là một vị tướng - một nhà quân sự suốt đời gắn bó với mảnh đất vùng Đông Bắc & Tây Bắc của Tổ quốc trong suốt cuộc kháng chiến những thập kỉ đầu của vương triều Lê sơ (nửa đầu thế kỷ XV)

1
0222 3633 555